STYRELSE

Styrelse 2016

 

Ordförande                        Lena Rosander

 

Sekreterare                        Bror Persson

 

Kassör                               Tord Andersson

 

V.Ordförande                   Daniel Larsson

 

Ledamot                            Andreas Rosander

 

Ungdomsledare                Andreas Rosander

 

Ungdomsrepresentanter   

Calle Staaf, Hugo Äng


Organisationnr 802429-3808


Postgiro   38 34 30-6