MEDLEMSKAP

Medlemskap 2017

 

stödmedlem              200:-  p/år

10-13 klass                 200:-  p/år

16 klass                      350:-  p/år

21-klass och upp      500:-  p/år

Familjemedlem       1200:- p/år

 

Licensavgifter 2017

 

A-licens  (21 klass och äldre)      260:-

B-licens (13-16 klass )                   160:-

C-licens (10 klass )                            0:- 

 

Avgift för medlemskap och licens betalas in på klubbens plusgiro 38 34 30-6

märk med medl.avg +namn, licens A,B,C


vi ser gärna att ni betalar in senast 2017-02-01

 

1ggr är det fritt att prova bågskytte

därefter tas en avgift enligt summorna ovan ut.