STYRELSE

Älvenäs Bågskytte Klubb

EST. 1953

Styrelse 2016

Ordförande Lena Rosander

Sekreterare Martin Larsson

Kassör Yvonne Wahlström-Sand

V.Ordförande Daniel Larsson

Ledamot Andreas Rosander

Ungdomsledare Andreas Rosander

Ungdomsrepresentanter

Maria Warholm, Gustav Larsson, Hugo Äng

 

Organisationnr 802429-3808

 

Postgiro 38 34 30-6

Copyright © All Rights Reserved