MEDLEMSKAP

Älvenäs Bågskytte Klubb

EST. 1953

Medlemskap 2017

stödmedlem 200:- p/år

10-13 klass 200:- p/år

16 klass 350:- p/år

21-klass och upp 500:- p/år

Familjemedlem 1200:- p/år

Licensavgifter 2017

A-licens (21 klass och äldre) 260:-

B-licens (13-16 klass ) 160:-

C-licens (10 klass ) 0:-

Avgift för medlemskap och licens betalas in på klubbens plusgiro 38 34 30-6

märk med medl.avg +namn, licens A,B,C

 

vi ser gärna att ni betalar in senast 2017-02-01

1ggr är det fritt att prova bågskytte

därefter tas en avgift enligt summorna ovan ut.

Copyright © All Rights Reserved