HEM

Älvenäs Bågskytteklubb


Trettondagspilen

2020


Lördag den 4:e Januari 2020


Wåxnäshallen i Karlstad, Skyltat från E18Anmälan:

Senast söndag den 29:e december 2019


www.Arcrez.se


email alvenasbk.anmalan@gmail.com.


Post

Lena Rosander

Tegnervägen 11

69137 Karlskoga

Copyright © All Rights Reserved